Voordat de remediale begeleiding start vindt er een intake-gesprek met de ouder(s) of verzorger(s) plaats. Dit wordt meestal gevolgd
door een onderzoek en diagnostisch gesprek met uw kind. Als
ouders RT wensen wordt door Teach-on-wheels, na onderzoek en inzage van schoolgegevens (waaronder LVS), een onderzoeks-
verslag gemaakt en een handelingsplan opgesteld. In dit handelingsplan staan onder andere alle gestelde doelen, de materialen en de inhouden waarmee de komende periode
intensief gewerkt zal gaan worden. Uw kind krijgt 1 maal per week
1 uur Remedial Teaching inclusief voorbereidingstijd en voorrijtijd.

Teach-on-wheels vindt het zeer belangrijk dat kinderen zich op
hun gemak voelen en graag komen. We proberen de extra
belasting zo minimaal mogelijk te maken. Dit is de reden dat we
de remediale begeleiding zoveel mogelijk onder schooltijd bieden.
Dit moet altijd in goed overleg met de school geregeld zijn. Het
feit dat wij als Teach-on-wheels voorrijden bij school maakt dat
de kinderen geen reistijd kwijt zijn en zo min mogelijk missen op school. Omdat we het kind ophalen uit de groep is het voor ons mogelijk bij de bestaande situatie aan te sluiten en makkelijker
contact te leggen met de leerkracht van het kind. Er vindt een eindevaluatie plaats en Teach-on-wheels schrijft een verslag over
het verloop en de effecten van de begeleiding.